עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

Sefer #211. ספר יסוד ושורש העבודה

Sefer Yesod veShoresh Ha'avoda - Printed Warsaw 1890

Almost the same as hebrewbooks.org/41679 earlier edition

Valued at € 200 - SOLD

 

 

ספר יסוד ושורש העבודה

Sefer Yesod veShoresh Ha'avoda

Printed Warsaw 1890

Almost the same as hebrewbooks.org/41679 earlier edition

 

Thin pages

As the front few pages are torn

230 pages

Size 23 cm x 15 cm x 1 cm

Weighs 275 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר