עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #209. אדם המעלה Sefer Adam Hama'eleh

Printed 1894 Warsaw

Exact same as hebrewbooks.org/26890

Valued at € 200 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

אדם המעלה Sefer Adam Hamaleh

Printed 1894 Warsaw

Exact same as hebrewbooks.org/26890

 

Thin pages

As the front few pages are torn

45 pages

Size 19 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 115 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר