עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #209. אדם המעלה Sefer Adam Hama'eleh

Printed 1894 Warsaw

Exact same as hebrewbooks.org/26890

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

אדם המעלה Sefer Adam Hamaleh

Printed 1894 Warsaw

Exact same as hebrewbooks.org/26890

 

Thin pages

As the front few pages are torn

45 pages

Size 19 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 115 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר