עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #207. ספר קב הישר Sefer KavHayashar

Printed Warsaw 1879

Valued at € 200 - reduced special price of - USD$100

 

 

ספר קב הישר Sefer KavHayashar

Printed Warsaw 1879

 

Thin paper - good quality

300 pages

Size 21 cm x 14 cm x 1.4 cm

Weighs 280 grams

Good quality paper pages

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר