עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Sefer #207. ספר קב הישר Sefer KavHayashar

Printed Warsaw 1879

Valued at € 200 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

ספר קב הישר Sefer KavHayashar

Printed Warsaw 1879

 

Thin paper - good quality

300 pages

Size 21 cm x 14 cm x 1.4 cm

Weighs 280 grams

Good quality paper pages

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר