עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר אפיקי יהודה
יהודה ליב הלוי קק זאמושטץ

# 20 Sefer Afike Yehuda - Printed Lemberg 1912

Valued at € 200 - reduced special price - USD$100

Sefer Afike Yehuda

Printed Lemberg 1912

120 pages

Size 24 cm x 16 cm x 1.2 cm

Weighs 370 grams

Thin quality rough paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר