עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

163. ספר משנה התלמוד חלק ראשון

Sefer Mishne HaTalmud

Printed 1912 Hungary - By Yeshaya Jungreis

Valued at € 250 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

Size 19 cm x 27 cm x 1.0 cm

Weighs 500 grams

Thin paper - 120 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers - hardback

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר