עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

163. ספר משנה התלמוד חלק ראשון

Sefer Mishne HaTalmud

Printed 1912 Hungary - By Yeshaya Jungreis

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

Size 19 cm x 27 cm x 1.0 cm

Weighs 500 grams

Thin paper - 120 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers - hardback

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר