עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר למודי ה נדפס לעמברג

#159. Sefer Limudei Hashem printed Lemberg in 1899

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

Stamps including Yosef Tiefenbrunner Nowy Sacz [Sanz]

 

 

100 double sided pages = 200 pages

Size 24 cm x 18 cm x 0.7 cm

Weighs 300 grams

Thin paper

Numerous signatures and stamps - ask for more photos ...

stamp of Yosef Tiefenbrunner Nowy Sacz [Sanz]

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר