עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר מחזה המנורה

#150. Sefer Machze Hamenorah, peirush on Sefer Koheles,

Printed Petrikov 1909

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

144 pages

Size 22 cm x 16 cm x 0.4 cm

Weighs 180 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר