עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר פרקי אבות עם רבינו יונה

#149 Pirkei Avos printed Berlin/Altuna 1847

Under Dr Albert Cohn of Paris, Mons, Munk

Valued at € 250 - reduced special price USD$100

stamp of Leone Cohen of Bengasi

 

 

 

35 double sided pages = 70 pages

Size 21 cm x 13 cm x 0.4 cm

Weighs 110 grams

Thin paper

stamp of Leone Cohen BENGASI

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר