עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר אוצרות יוסף חלק א
וספר החינוך

#142 Sefer Otzrus Yosef vol 1

Printed Vienna 1921 by Rabbi Morgenstern

& bound together with Sefer Hachinuch Printed 1879 Warsaw

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

225 + 80 pages

Size 14 cm x 22 cm x 2 cm

Weighs 450 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר