עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר המנהיג
חברו הרב אבן הירחי

#130 Sefer Hamanhig Printed Berlin 1854

Valued at € 250 - reduced special price of €40 - USD$55

 

 

Size 14 cm x 21 cm x 1.0 cm

Weighs 270 grams

Thin paper - 240 pages

stamp of Sigmund Seeligmann

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers - hardback

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר