עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר לקוטי הלכות לקח טוב

#128 Sefer Lekach Tov Printed Vilna 1882

Valued € 175 - Bargain price at € 40 / USD$55

 

 

Size17 cm x 20 cm x 0.3 cm

Weighs 115 grams

Thin paper - 38 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Price of € 40.00 / USD$ 55 - includes Shipping

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר