עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שאלות ותשובות מביט
חלק ראשון

#118 Sha'alos uTeshuvos MABIT vol 1 printed 1860

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

200 pages

Size 35 cm x 25 cm x 1.4 cm

Weighs 1KG

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

front cover missing - Original back cover

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר