עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שאלות ותשובות
דבר אברהם חלק ראשון

#116 Sha'alos uTeshuvos Dvar Avrohom

Printed 1930 Kedainiai, Lita

Valued at € 250 - reduced special price of- USD$100

 

 

300 pages

Size 34 cm x 24 cm x 2.1 cm

Weighs 1.4 KG

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר