עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שם משמואל

# 11 Sefer Sheim meShmuel Printed 1939

by Rabbi David Halpern in Kassa Hungaria - Munkacs

Valued at € 400 - reduced special price - USD$100

Sefer Sheim meShmuel

Printed 1939

by Rabbi David Halpern in Kassa Hungaria , Munkacs

60 pages

Size 22 cm x 15 cm x 0.4 cm

Weighs 190 grams

Thick good quality hungarian rough paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר