עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

ספר בית ישראל נדפס ליברפול

#100 Sefer Beis Yisroel

by Rabbi Levin of Crown Street Liverpool

Printed by Bril & Co, London, England in 1902

SOLD

 

 

Size 21 cm x 14 cm x 1.0 cm

Weighs 450 grams

Thin paper - 220 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר